October 20

Задания дистанционного обучения с 17- 30 октября для студентов 1-ого курса💛

Текст для чтения    Ги деМопассан«Ожерелье»

__________________________

Работа по темам для сочинений

Сочинения на свободную тему

——————————————————

Дополнительное задание 1

  • Прямая и косвенная речь. 

1.  Студент говорит: «Я живу в общежитии и учусь на медицинском факультете». 2. Моя сестра пишет: «Я тоже хочу учиться в университете». 3. Мария говорит: «Я уже хорошо понимаю по-русски». 4. Наш преподаватель сказал: «На факультете учатся иностранные и студенты». 5. Артур сказал: «Я хочу хорошо знать русский язык».

1․Студент говорит,что живёт в общежитии и учится на медицинском факультете.

2.Моя сестра пишет,что она тоже хочет учиться в университете.

3.Мария говорит,что уже хорошо понимает по-русски.

4.Наш преподаватель сказал,что на факультете учатся иностранные студенты.

5.Артур сказал,что хочет хорошо знать русский язык.

Образец: Моя подруга спросила меня: «Ты согласна со мной?»
Моя подруга спросила меня, согласна ли я с ней.
1. Родители спросили сына: «Ты рад нашему приезду?  2. Анна спросила учителя: «Вы будете проверять домашнее задание?».  3. Мы спросили гида «Можно зайти внутрь?». 4. Дети постоянно спрашивали у вожатой: «Когда обеденный перерыв?». 5. Мы решили уточнить у продавца: «Будут новые поступления?».

1.Родители спросили сына,рад ли он их принзду.

2. Анна спросила учителя, будет ли он проверять домашнее задание.

3.Мы спросили гида,можно ли зайти внутрь.

4. Дети постоянно спрашивали у вожатой: «Когда обеденный перерыв?».

5.Мы решили уточнить у продавца, будут ли новые поступления.

Напишите, что вам или вашим друзьям нужно сделать.
1. Если вы хотите хорошо узнать город, в котором вы живёте, надо узнать ее историю. 2. Чтобы познакомиться с новыми людьми, надо быть добрым. 3. Если ваш друг хочет заниматься спортом, составьте ему компанию. 4. Если вы оставили телефон в автобусе, то никогда не верните. 5. Чтобы организовать интересную экскурсию,надо хорошо приготовится. 6. Чтобы хорошо знать иностранный язык, надо хорошо учится.

Дополнительное задание 2

Выбираете из списка предложенной литературы любое (любые) произведения. Читаете, готовите пересказ (устный). Письменно анализируете историю, сюжет, характеризуете героев, их поведение, решения. Выписываете неизвестные слова, подбираете к ним синонимы (на русском). Работу публикуете в блоге.

Преступление и наказание ( Достоевский Ф. М. )
Дворянское гнездо ( Тургенев И. С. )
Невский проспект ( Гоголь Н. В. )
Медный всадник ( Пушкин А. С. )
Рудин ( Тургенев И. С. )
Бесприданница ( Островский А. Н. )
Демон ( Лермонтов М. Ю. )
Очарованный странник ( Лесков Н. С. )
Пророк ( Пушкин А. С. )
История одного города ( Салтыков-Щедрин М. Е. )

October 20

,,Великая тайна воды,,💛

Ֆիլմում ներկայացվում է ջրի կարևորությունն ու նշանակությունը մարդու կյանքում։ Ջուրը շատ կարևոր դեր ունի մարդու կյանքում։ Առանց ջրի անհնար է ապրել։ Ինչպես ասում են, կյանքը ծագել է ջրից։ Ֆիլմում կար ամեն ինչ՝ ջրի մասին։ Սակայն կան ջրեր, որոնք վնասակար են մարդու համար և ոչ միայն։ Դրանցից են կեղտաջուրը, ցեխաջուրը։ Ֆիլմը դիտելով զարգացնում ենք մեր գիտելիքները ջրի, դրա հատկությունների, կարևորության ու վնասակարության մասին։