September 25

Առցանց հանրաքվե

Միացեք առցանց «հանրաքվեին»

Կրթահամալիրի բարեկամները, համայնքի՝ օտար լեզուներով խոսող անդամները կարող են լրացնել անգլերեն հարցաթերթիկը։

Այսօր ես և մեր քոլեջի 2/3 կուրսի ուսանողուհի՝ Անահիտ Ուրիխանյանը տարածեցինք և մի երկու հոգի լրացրել են՝

1․Լիանա Փոլադյան

2․Քամալյան Լիլիա

Իսկ ես առանձին հարցաթերթիկը տարածել եմ ընկերուհիներիս մեջ։

3․Անի Հայրապետյան

4․Էլեն Սարիբեկյան

5․Անահիտ Խաչատրյան

6․Ռուզաննա Նիկողոսյան

Նաև ընտանիքիս անդամներն են լրացրել՝

7․Արմինե Մելքոնյան-մայրիկս

8․Գայանե Մանուկյան-քույրս

9․Արմեն Մանուկյան-եղբայրս

10․Թամար Մանուկյան-տատիկս

11․Հայաստան Ղազարյան-հորաքույրս

 

,

 

 


Posted September 25, 2020 by manukyantamara in category Առցանց հանրաքվե

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*